RevisionFormat

RevisionFormat class

representerar en revisionspost med information om en formateringsändring.

public class RevisionFormat : Revision

Egenskaper

namn Beskrivning
Areas { get; } Det intervall som denna formatering tillämpades på.
Id { get; } Hämtar numret för denna version.
Style { get; } Hämtar den tillämpade stilen.
override Type { get; } Hämtar typen av revision.
Worksheet { get; } Hämtar kalkylbladet.

Se även