RevisionFormat

RevisionFormat class

representerar en revisionspost med information om en formateringsändring.

public class RevisionFormat : Revision

Egenskaper

namnBeskrivning
Areas { get; }Det intervall som denna formatering tillämpades på.
Id { get; }Hämtar numret för denna version.
Style { get; }Hämtar den tillämpade stilen.
override Type { get; }Hämtar typen av revision.
Worksheet { get; }Hämtar kalkylbladet.

Se även