RevisionInsertDelete

RevisionInsertDelete class

Representerar en revisionspost för en rad/kolumn infoga/ta bort åtgärd.

public class RevisionInsertDelete : Revision

Egenskaper

namn Beskrivning
ActionType { get; } Hämtar åtgärdstypen för denna version.
CellArea { get; } Hämtar intervallet för infogning/borttagning.
Id { get; } Hämtar numret för denna version.
Revisions { get; } Hämtar revisionslista med denna operation.
override Type { get; } Representerar typen av revision.
Worksheet { get; } Hämtar kalkylbladet.

Se även