RevisionInsertDelete

RevisionInsertDelete class

Representerar en revisionspost för en rad/kolumn infoga/ta bort åtgärd.

public class RevisionInsertDelete : Revision

Egenskaper

namnBeskrivning
ActionType { get; }Hämtar åtgärdstypen för denna version.
CellArea { get; }Hämtar intervallet för infogning/borttagning.
Id { get; }Hämtar numret för denna version.
Revisions { get; }Hämtar revisionslista med denna operation.
override Type { get; }Representerar typen av revision.
Worksheet { get; }Hämtar kalkylbladet.

Se även