CellArea

RevisionInsertDelete.CellArea property

Hämtar intervallet för infogning/borttagning.

public CellArea CellArea { get; }

Se även