RevisionInsertSheet

RevisionInsertSheet class

Representerar en revisionspost för ett ark som infogades.

public class RevisionInsertSheet : Revision

Egenskaper

namn Beskrivning
ActionType { get; } Hämtar åtgärdstypen för revisionen.
Id { get; } Hämtar numret för denna version.
Name { get; } Hämtar namnet på kalkylbladet.
SheetPosition { get; } Hämtar den nollbaserade positionen för det nya arket i arkflikfältet.
override Type { get; } Hämtar typen av revision.
Worksheet { get; } Hämtar kalkylbladet.

Se även