RevisionInsertSheet

RevisionInsertSheet class

Representerar en revisionspost för ett ark som infogades.

public class RevisionInsertSheet : Revision

Egenskaper

namnBeskrivning
ActionType { get; }Hämtar åtgärdstypen för revisionen.
Id { get; }Hämtar numret för denna version.
Name { get; }Hämtar namnet på kalkylbladet.
SheetPosition { get; }Hämtar den nollbaserade positionen för det nya arket i arkflikfältet.
override Type { get; }Hämtar typen av revision.
Worksheet { get; }Hämtar kalkylbladet.

Se även