SheetPosition

RevisionInsertSheet.SheetPosition property

Hämtar den nollbaserade positionen för det nya arket i arkflikfältet.

public int SheetPosition { get; }

Se även