RevisionLog

RevisionLog class

Representerar revisionsloggen.

public class RevisionLog

Egenskaper

namnBeskrivning
Revisions { get; }Hämtar alla revisioner i den här loggen.

Se även