RevisionLog

RevisionLog class

Representerar revisionsloggen.

public class RevisionLog

Egenskaper

namn Beskrivning
Revisions { get; } Hämtar alla revisioner i den här loggen.

Se även