RevisionLogCollection

RevisionLogCollection class

Representerar alla revisionsloggar.

public class RevisionLogCollection : CollectionBase<RevisionLog>

Egenskaper

namnBeskrivning
Capacity { get; set; }
Count { get; }
DaysPreservingHistory { get; set; }Hämtar och ställer in antalet dagar som kalkylarksapplikationen kommer att behålla ändringshistoriken för denna arbetsbok.
Item { get; }BlirRevisionLog efter index.
Item { get; set; }

Metoder

namnBeskrivning
BinarySearch(RevisionLog)
BinarySearch(RevisionLog, IComparer<RevisionLog>)
BinarySearch(int, int, RevisionLog, IComparer<RevisionLog>)
Clear()
Contains(RevisionLog)
CopyTo(RevisionLog[])
CopyTo(RevisionLog[], int)
CopyTo(int, RevisionLog[], int, int)
Exists(Predicate<RevisionLog>)
Find(Predicate<RevisionLog>)
FindAll(Predicate<RevisionLog>)
FindIndex(Predicate<RevisionLog>)
FindIndex(int, Predicate<RevisionLog>)
FindIndex(int, int, Predicate<RevisionLog>)
FindLast(Predicate<RevisionLog>)
FindLastIndex(Predicate<RevisionLog>)
FindLastIndex(int, Predicate<RevisionLog>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<RevisionLog>)
GetEnumerator()
IndexOf(RevisionLog)
IndexOf(RevisionLog, int)
IndexOf(RevisionLog, int, int)
LastIndexOf(RevisionLog)
LastIndexOf(RevisionLog, int)
LastIndexOf(RevisionLog, int, int)
RemoveAt(int)

Se även