RevisionMergeConflict

RevisionMergeConflict class

Representerar en revisionspost som indikerar att det fanns en sammanslagningskonflikt.

public class RevisionMergeConflict : Revision

Egenskaper

namn Beskrivning
Id { get; } Hämtar numret för denna version.
override Type { get; } Hämtar typen av revision.
Worksheet { get; } Hämtar kalkylbladet.

Se även