RevisionMergeConflict

RevisionMergeConflict class

Representerar en revisionspost som indikerar att det fanns en sammanslagningskonflikt.

public class RevisionMergeConflict : Revision

Egenskaper

namnBeskrivning
Id { get; }Hämtar numret för denna version.
override Type { get; }Hämtar typen av revision.
Worksheet { get; }Hämtar kalkylbladet.

Se även