RevisionQueryTable

RevisionQueryTable class

Representerar en revision av en ändring i frågetabellfältet.

public class RevisionQueryTable : Revision

Egenskaper

namnBeskrivning
CellArea { get; }Hämtar platsen för den berörda frågetabellen.
FieldId { get; }Hämtar ID för det specifika frågetabellfältet som togs bort.
Id { get; }Hämtar numret för denna version.
override Type { get; }Representerar typen av revision.
Worksheet { get; }Hämtar kalkylbladet.

Se även