RevisionQueryTable

RevisionQueryTable class

Representerar en revision av en ändring i frågetabellfältet.

public class RevisionQueryTable : Revision

Egenskaper

namn Beskrivning
CellArea { get; } Hämtar platsen för den berörda frågetabellen.
FieldId { get; } Hämtar ID för det specifika frågetabellfältet som togs bort.
Id { get; } Hämtar numret för denna version.
override Type { get; } Representerar typen av revision.
Worksheet { get; } Hämtar kalkylbladet.

Se även