RevisionRenameSheet

RevisionRenameSheet class

Representerar en revision av att byta namn på arket.

public class RevisionRenameSheet : Revision

Egenskaper

namn Beskrivning
Id { get; } Hämtar numret för denna version.
NewName { get; } Hämtar det nya namnet på kalkylbladet.
OldName { get; } Hämtar det gamla namnet på kalkylbladet.
override Type { get; } Representerar typen av revision.
Worksheet { get; } Hämtar kalkylbladet.

Se även