RevisionRenameSheet

RevisionRenameSheet class

Representerar en revision av att byta namn på arket.

public class RevisionRenameSheet : Revision

Egenskaper

namnBeskrivning
Id { get; }Hämtar numret för denna version.
NewName { get; }Hämtar det nya namnet på kalkylbladet.
OldName { get; }Hämtar det gamla namnet på kalkylbladet.
override Type { get; }Representerar typen av revision.
Worksheet { get; }Hämtar kalkylbladet.

Se även