RevisionType

RevisionType enumeration

Representerar revisionstypen.

public enum RevisionType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
CustomView0Anpassad vy.
DefinedName1Definierat namn.
ChangeCells2Celler ändras.
AutoFormat3Autoformat.
MergeConflict4Slå samman konflikt.
Comment5Kommentar.
Format6Format.
InsertSheet7Infoga arbetsblad.
MoveCells8Flytta celler.
Undo9Ångra.
QueryTable10Frågetabell.
InsertDelete11Infogar eller tar bort.
RenameSheet12Byt namn på kalkylblad.
Unknown13Okänd.

Se även