Aspose.Cells.Saving

Innehåller alla alternativklasser av sparade filer.

Klasser

KlassBeskrivning
SqlScriptColumnTypeMapRepresenterar kolumntypskarta.
SqlScriptSaveOptionsRepresenterar alternativen för att spara sql.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
SqlScriptOperatorTypeRepresenterar typen av driftdata.