Aspose.Cells.Saving

Innehåller alla alternativklasser av sparade filer.

Klasser

Klass Beskrivning
SqlScriptColumnTypeMap Representerar kolumntypskarta.
SqlScriptSaveOptions Representerar alternativen för att spara sql.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
SqlScriptOperatorType Representerar typen av driftdata.