Aspose.Cells.Slicers

Innehåller alla klasser av Pivot Table Slicer.

Klasser

Klass Beskrivning
Slicer sammanfattande beskrivning av Slicer View
SlicerCache sammanfattande beskrivning av slicer cache
SlicerCacheItem Representerar slicer datakälla item
SlicerCacheItemCollection Representerar samlingen av SlicerCacheItem
SlicerCollection Anger samlingen av alla Slicer-objekt på det angivna kalkylbladet.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
SlicerCacheCrossFilterType Representerar typen av SlicerCacheCrossFilterType
SlicerCacheItemSortType Ange sorteringstypen för SlicerCacheItem
SlicerStyleType Ange stilen för slicer view