Aspose.Cells.Slicers

Innehåller alla klasser av Pivot Table Slicer.

Klasser

KlassBeskrivning
Slicersammanfattande beskrivning av Slicer View
SlicerCachesammanfattande beskrivning av slicer cache
SlicerCacheItemRepresenterar slicer datakälla item
SlicerCacheItemCollectionRepresenterar samlingen av SlicerCacheItem
SlicerCollectionAnger samlingen av alla Slicer-objekt på det angivna kalkylbladet.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
SlicerCacheCrossFilterTypeRepresenterar typen av SlicerCacheCrossFilterType
SlicerCacheItemSortTypeAnge sorteringstypen för SlicerCacheItem
SlicerStyleTypeAnge stilen för slicer view