SlicerCacheItems

SlicerCache.SlicerCacheItems property

Returnerar en SlicerCacheItem-samling som innehåller samlingen av alla objekt i slicercachen. Skrivskyddad

public SlicerCacheItemCollection SlicerCacheItems { get; }

Exempel


[C#]

//get SlicerCacheItem-samling som innehåller samlingen av alla objekt i slicercachen.
SlicerCacheItemCollection slicerCacheItems = slicerCache.SlicerCacheItems;
Console.WriteLine(slicerCacheItems.Count);

Se även