SlicerCacheCrossFilterType

SlicerCacheCrossFilterType enumeration

Representerar typen av SlicerCacheCrossFilterType

public enum SlicerCacheCrossFilterType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Tabellformatelementet i utsnittsformatet för utsnittsobjekt utan data tillämpas inte på utsnittsobjekt utan data, och utsnittsobjekt utan data sorteras inte separat i listan över utsnittsobjekt i utsnittsvyn
ShowItemsWithDataAtTop 1 Tabellstilselementet i slicer-stilen för slicer-objekt med inga data tillämpas på slicer-objekt utan data, och slicer-objekt utan data sorteras längst ned i listan över slicer-objekt i slicer-vyn
ShowItemsWithNoData 2 Tabellformatelementet i utsnittsformatet för utsnittsobjekt utan data tillämpas på utsnittsobjekt utan data, och utsnittsobjekt utan data sorteras inte separat i listan över utsnittsobjekt i utsnittsvyn.

Se även