Aspose.Cells.Tables

Innehåller alla klasser av Tabell(List Object).

Klasser

KlassBeskrivning
ListColumnRepresenterar en kolumn i en lista.
ListColumnCollectionRepresenterar en samling av allaListColumn objekt i det angivna ListObject-objektet.
ListObjectRepresenterar ett listobjekt på ett kalkylblad. ListObject-objektet är en medlem av ListObjects-samlingen. ListObjects-samlingen innehåller alla listobjekt på ett kalkylblad.
ListObjectCollectionRepresenterar en samling avListObject objekt i kalkylbladet.
TableStyleRepresenterar tabellstilen.
TableStyleCollectionRepresenterar alla anpassade tabellstilar.
TableStyleElementRepresenterar elementet i tabellstilen.
TableStyleElementCollectionRepresenterar alla element i tabellstilen.
TableToRangeOptionsRepresenterar alternativen vid konvertering av tabell till intervall.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
TableDataSourceTypeRepresenterar tabellens datakällastyp.
TableStyleElementTypeRepresenterar stilelementtypen Tabell eller PivotTable.
TableStyleTypeRepresenterar den inbyggda tabellstilstypen.
TotalsCalculationBestämmer typen av beräkning i raden Totals i listkolumnen.