ListObjectCollection

ListObjectCollection class

Representerar en samling avListObject objekt i kalkylbladet.

public class ListObjectCollection : CollectionBase<ListObject>

Egenskaper

namnBeskrivning
Capacity { get; set; }
Count { get; }
Item { get; }Hämtar ListObject efter index. (2 indexers)
Item { get; set; }

Metoder

namnBeskrivning
Add(string, string, bool)Lägger till ett ListObject i kalkylbladet.
Add(int, int, int, int, bool)Lägger till ett ListObject i kalkylbladet.
BinarySearch(ListObject)
BinarySearch(ListObject, IComparer<ListObject>)
BinarySearch(int, int, ListObject, IComparer<ListObject>)
Clear()
Contains(ListObject)
CopyTo(ListObject[])
CopyTo(ListObject[], int)
CopyTo(int, ListObject[], int, int)
Exists(Predicate<ListObject>)
Find(Predicate<ListObject>)
FindAll(Predicate<ListObject>)
FindIndex(Predicate<ListObject>)
FindIndex(int, Predicate<ListObject>)
FindIndex(int, int, Predicate<ListObject>)
FindLast(Predicate<ListObject>)
FindLastIndex(Predicate<ListObject>)
FindLastIndex(int, Predicate<ListObject>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<ListObject>)
GetEnumerator()
IndexOf(ListObject)
IndexOf(ListObject, int)
IndexOf(ListObject, int, int)
LastIndexOf(ListObject)
LastIndexOf(ListObject, int)
LastIndexOf(ListObject, int, int)
RemoveAt(int)
UpdateColumnName()Uppdatera alla kolumnnamn i tabellerna.

Se även