TableDataSourceType

TableDataSourceType enumeration

Representerar tabellens datakällastyp.

public enum TableDataSourceType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Worksheet0Excel-kalkylbladstabell
SharePoint1Läs-skriv SharePoint-länkad lista
XML2XML-mappningstabell
QueryTable3Frågetabell

Se även