TableStyleCollection

TableStyleCollection class

Representerar alla anpassade tabellstilar.

public class TableStyleCollection : CollectionBase<TableStyle>

Egenskaper

namnBeskrivning
Capacity { get; set; }
Count { get; }
Item { get; }Hämtar tabellstilen med index. (2 indexers)
Item { get; set; }

Metoder

namnBeskrivning
AddPivotTableStyle(string)Lägger till en anpassad pivottabellstil.
AddTableStyle(string)Lägger till en anpassad tabellstil.
BinarySearch(TableStyle)
BinarySearch(TableStyle, IComparer<TableStyle>)
BinarySearch(int, int, TableStyle, IComparer<TableStyle>)
Clear()
Contains(TableStyle)
CopyTo(TableStyle[])
CopyTo(TableStyle[], int)
CopyTo(int, TableStyle[], int, int)
Exists(Predicate<TableStyle>)
Find(Predicate<TableStyle>)
FindAll(Predicate<TableStyle>)
FindIndex(Predicate<TableStyle>)
FindIndex(int, Predicate<TableStyle>)
FindIndex(int, int, Predicate<TableStyle>)
FindLast(Predicate<TableStyle>)
FindLastIndex(Predicate<TableStyle>)
FindLastIndex(int, Predicate<TableStyle>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<TableStyle>)
GetBuiltinTableStyle(TableStyleType)Får den inbyggda tabellstilen
GetEnumerator()
IndexOf(TableStyle)
IndexOf(TableStyle, int)
IndexOf(TableStyle, int, int)
LastIndexOf(TableStyle)
LastIndexOf(TableStyle, int)
LastIndexOf(TableStyle, int, int)
RemoveAt(int)

Se även