TableStyleElementType

TableStyleElementType enumeration

Representerar stilelementtypen Tabell eller PivotTable.

public enum TableStyleElementType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
BlankRow 18 Tabellstilselement som gäller PivotTables tomma rader.
FirstColumn 8 Tabellstilselement som gäller tabellens första kolumn.
FirstColumnStripe 3 Tabellstilselement som gäller för tabellens första kolumnränder.
FirstColumnSubheading 22 Tabellstilselement som gäller för PivotTables första kolumnunderrubrik.
FirstHeaderCell 11 Tabellformatelement som gäller tabellens första rubrikradscell.
FirstRowStripe 5 Tabellstilselement som gäller för tabellens första radränder.
FirstRowSubheading 25 Tabellstilselement som gäller för PivotTables första rad underrubrik.
FirstSubtotalColumn 15 Tabellstilselement som gäller för PivotTables första delsummakolumn.
FirstSubtotalRow 19 Tabellstilselement som gäller pivottabellens första delsumma rad.
GrandTotalColumn 28 Tabellstilselement som gäller för pivottabellens totala kolumn.
GrandTotalRow 29 Tabellstilselement som gäller pivottabellens totala rad.
FirstTotalCell 13 Tabellformatelement som gäller tabellens första totala radcell.
HeaderRow 9 Tabellstilselement som gäller för tabellens rubrikrad.
LastColumn 7 Tabellstilselement som gäller tabellens sista kolumn.
LastHeaderCell 12 Tabellformatelement som gäller tabellens sista rubrikradscell.
LastTotalCell 14 Tabellformatelement som gäller tabellens sista totala radcell.
PageFieldLabels 1 Tabellstilselement som gäller pivottabellens sidfältsetiketter.
PageFieldValues 2 Tabellstilselement som gäller för pivottabellens sidfältsvärden.
SecondColumnStripe 4 Tabellstilselement som gäller för tabellens andra kolumnränder.
SecondColumnSubheading 23 Tabellstilselement som gäller för pivottabellens andra kolumnunderrubrik.
SecondRowStripe 6 Tabellstilselement som gäller för tabellens andra radränder.
SecondRowSubheading 26 Tabellstilselement som gäller för pivottabellens andra rad underrubrik.
SecondSubtotalColumn 16 Tabellstilselement som gäller för PivotTables andra delsummakolumn.
SecondSubtotalRow 20 Tabellstilselement som gäller PivotTables andra delsumma rad.
ThirdColumnSubheading 24 Tabellstilselement som gäller PivotTables tredje kolumnunderrubrik.
ThirdRowSubheading 27 Tabellstilselement som gäller PivotTables tredje rads underrubrik.
ThirdSubtotalColumn 17 Tabellstilselement som gäller pivottabellens tredje delsummakolumn.
ThirdSubtotalRow 21 Tabellstilselement som gäller PivotTables tredje delsumma rad.
TotalRow 10 Tabellstilselement som gäller för tabellens totala rad.
WholeTable 0 Tabellstilselement som gäller för hela tabellens innehåll.

Se även