TableStyleElementType

TableStyleElementType enumeration

Representerar stilelementtypen Tabell eller PivotTable.

public enum TableStyleElementType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
BlankRow18Tabellstilselement som gäller PivotTables tomma rader.
FirstColumn8Tabellstilselement som gäller tabellens första kolumn.
FirstColumnStripe3Tabellstilselement som gäller för tabellens första kolumnränder.
FirstColumnSubheading22Tabellstilselement som gäller för PivotTables första kolumnunderrubrik.
FirstHeaderCell11Tabellformatelement som gäller tabellens första rubrikradscell.
FirstRowStripe5Tabellstilselement som gäller för tabellens första radränder.
FirstRowSubheading25Tabellstilselement som gäller för PivotTables första rad underrubrik.
FirstSubtotalColumn15Tabellstilselement som gäller för PivotTables första delsummakolumn.
FirstSubtotalRow19Tabellstilselement som gäller pivottabellens första delsumma rad.
GrandTotalColumn28Tabellstilselement som gäller för pivottabellens totala kolumn.
GrandTotalRow29Tabellstilselement som gäller pivottabellens totala rad.
FirstTotalCell13Tabellformatelement som gäller tabellens första totala radcell.
HeaderRow9Tabellstilselement som gäller för tabellens rubrikrad.
LastColumn7Tabellstilselement som gäller tabellens sista kolumn.
LastHeaderCell12Tabellformatelement som gäller tabellens sista rubrikradscell.
LastTotalCell14Tabellformatelement som gäller tabellens sista totala radcell.
PageFieldLabels1Tabellstilselement som gäller pivottabellens sidfältsetiketter.
PageFieldValues2Tabellstilselement som gäller för pivottabellens sidfältsvärden.
SecondColumnStripe4Tabellstilselement som gäller för tabellens andra kolumnränder.
SecondColumnSubheading23Tabellstilselement som gäller för pivottabellens andra kolumnunderrubrik.
SecondRowStripe6Tabellstilselement som gäller för tabellens andra radränder.
SecondRowSubheading26Tabellstilselement som gäller för pivottabellens andra rad underrubrik.
SecondSubtotalColumn16Tabellstilselement som gäller för PivotTables andra delsummakolumn.
SecondSubtotalRow20Tabellstilselement som gäller PivotTables andra delsumma rad.
ThirdColumnSubheading24Tabellstilselement som gäller PivotTables tredje kolumnunderrubrik.
ThirdRowSubheading27Tabellstilselement som gäller PivotTables tredje rads underrubrik.
ThirdSubtotalColumn17Tabellstilselement som gäller pivottabellens tredje delsummakolumn.
ThirdSubtotalRow21Tabellstilselement som gäller PivotTables tredje delsumma rad.
TotalRow10Tabellstilselement som gäller för tabellens totala rad.
WholeTable0Tabellstilselement som gäller för hela tabellens innehåll.

Se även