TableStyleType

TableStyleType enumeration

Representerar den inbyggda tabellstilstypen.

public enum TableStyleType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0
TableStyleLight1 1
TableStyleLight2 2
TableStyleLight3 3
TableStyleLight4 4
TableStyleLight5 5
TableStyleLight6 6
TableStyleLight7 7
TableStyleLight8 8
TableStyleLight9 9
TableStyleLight10 10
TableStyleLight11 11
TableStyleLight12 12
TableStyleLight13 13
TableStyleLight14 14
TableStyleLight15 15
TableStyleLight16 16
TableStyleLight17 17
TableStyleLight18 18
TableStyleLight19 19
TableStyleLight20 20
TableStyleLight21 21
TableStyleMedium1 22
TableStyleMedium2 23
TableStyleMedium3 24
TableStyleMedium4 25
TableStyleMedium5 26
TableStyleMedium6 27
TableStyleMedium7 28
TableStyleMedium8 29
TableStyleMedium9 30
TableStyleMedium10 31
TableStyleMedium11 32
TableStyleMedium12 33
TableStyleMedium13 34
TableStyleMedium14 35
TableStyleMedium15 36
TableStyleMedium16 37
TableStyleMedium17 38
TableStyleMedium18 39
TableStyleMedium19 40
TableStyleMedium20 41
TableStyleMedium21 42
TableStyleMedium22 43
TableStyleMedium23 44
TableStyleMedium24 45
TableStyleMedium25 46
TableStyleMedium26 47
TableStyleMedium27 48
TableStyleMedium28 49
TableStyleDark1 50
TableStyleDark2 51
TableStyleDark3 52
TableStyleDark4 53
TableStyleDark5 54
TableStyleDark6 55
TableStyleDark7 56
TableStyleDark8 57
TableStyleDark9 58
TableStyleDark10 59
TableStyleDark11 60
Custom 61

Se även