TableToRangeOptions

TableToRangeOptions class

Representerar alternativen vid konvertering av tabell till intervall.

public class TableToRangeOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
TableToRangeOptions() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
LastRow { get; set; } Hämtar och ställer in det sista radindexet i tabellen.

Se även