TotalsCalculation

TotalsCalculation enumeration

Bestämmer typen av beräkning i raden Totals i listkolumnen.

public enum TotalsCalculation

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Sum6Representerar beräkning av summasummor.
Count2Representerar beräkning av totalsummor.
Average1Representerar beräkning av genomsnittlig totalsumma.
Max4Representerar beräkning av maxtotal.
Min5Representerar min totalberäkning.
Var8Representerar var-totalberäkning.
CountNums3Representerar beräkning av totalberäkning av antal antal.
StdDev7Representerar beräkning av StdDev-total.
None0Representerar ingen totalberäkning.
Custom9Representerar anpassad beräkning.

Se även