Aspose.Cells.Timelines

Innehåller alla klasser av tidslinje.

Klasser

KlassBeskrivning
Timelinesammanfattande beskrivning av Timeline View
TimelineCollectionAnger samlingen av alla tidslinjeobjekt på det angivna kalkylbladet.