Aspose.Cells.Timelines

Innehåller alla klasser av tidslinje.

Klasser

Klass Beskrivning
Timeline sammanfattande beskrivning av Timeline View
TimelineCollection Anger samlingen av alla tidslinjeobjekt på det angivna kalkylbladet.