LeftPixel

Timeline.LeftPixel property

Returnerar eller ställer in den horisontella förskjutningen av tidslinjeformen från dess vänstra kolumn, i pixlar.

public int LeftPixel { get; set; }

Se även