TopPixel

Timeline.TopPixel property

Returnerar eller ställer in den vertikala förskjutningen av tidslinjeformen från dess översta rad, i pixlar.

public int TopPixel { get; set; }

Se även