TimelineCollection

TimelineCollection class

Anger samlingen av alla tidslinjeobjekt på det angivna kalkylbladet.

public class TimelineCollection : CollectionBase<Timeline>

Egenskaper

namnBeskrivning
Capacity { get; set; }
Count { get; }
Item { get; }Hämtar tidslinjen efter index. (2 indexers)
Item { get; set; }

Metoder

namnBeskrivning
Add(PivotTable, string, int)Lägg till en ny tidslinje med pivottabell som datakälla
Add(PivotTable, string, PivotField)Lägg till en ny tidslinje med pivottabell som datakälla
Add(PivotTable, string, string)Lägg till en ny tidslinje med pivottabell som datakälla
Add(PivotTable, int, int, int)Lägg till en ny tidslinje med pivottabell som datakälla
Add(PivotTable, int, int, PivotField)Lägg till en ny tidslinje med pivottabell som datakälla
Add(PivotTable, int, int, string)Lägg till en ny tidslinje med pivottabell som datakälla
BinarySearch(Timeline)
BinarySearch(Timeline, IComparer<Timeline>)
BinarySearch(int, int, Timeline, IComparer<Timeline>)
Clear()
Contains(Timeline)
CopyTo(Timeline[])
CopyTo(Timeline[], int)
CopyTo(int, Timeline[], int, int)
Exists(Predicate<Timeline>)
Find(Predicate<Timeline>)
FindAll(Predicate<Timeline>)
FindIndex(Predicate<Timeline>)
FindIndex(int, Predicate<Timeline>)
FindIndex(int, int, Predicate<Timeline>)
FindLast(Predicate<Timeline>)
FindLastIndex(Predicate<Timeline>)
FindLastIndex(int, Predicate<Timeline>)
FindLastIndex(int, int, Predicate<Timeline>)
GetEnumerator()
IndexOf(Timeline)
IndexOf(Timeline, int)
IndexOf(Timeline, int, int)
LastIndexOf(Timeline)
LastIndexOf(Timeline, int)
LastIndexOf(Timeline, int, int)
RemoveAt(int)

Exempel


[C#]
Workbook book = new Workbook();
Worksheet sheet = book.Worksheets[0];
Cells cells = sheet.Cells;
cells[0, 0].Value = "fruit";
cells[1, 0].Value = "grape";
cells[2, 0].Value = "blueberry";
cells[3, 0].Value = "kiwi";
cells[4, 0].Value = "cherry";

//Skapa datumstil
Style dateStyle = new CellsFactory().CreateStyle();
dateStyle.Custom = "m/d/yyyy";
cells[0, 1].Value = "date";
cells[1, 1].Value = new DateTime(2021, 2, 5);
cells[2, 1].Value = new DateTime(2022, 3, 8);
cells[3, 1].Value = new DateTime(2023, 4, 10);
cells[4, 1].Value = new DateTime(2024, 5, 16);
//Ange datumstil
cells[1, 1].SetStyle(dateStyle);
cells[2, 1].SetStyle(dateStyle);
cells[3, 1].SetStyle(dateStyle);
cells[4, 1].SetStyle(dateStyle);

cells[0, 2].Value = "amount";
cells[1, 2].Value = 50;
cells[2, 2].Value = 60;
cells[3, 2].Value = 70;
cells[4, 2].Value = 80;

PivotTableCollection pivots = sheet.PivotTables;
//Lägg till en pivottabell
int pivotIndex = pivots.Add("=Sheet1!A1:C5", "A12", "TestPivotTable");
PivotTable pivot = pivots[pivotIndex];
pivot.AddFieldToArea(PivotFieldType.Row, "fruit");
pivot.AddFieldToArea(PivotFieldType.Column, "date");
pivot.AddFieldToArea(PivotFieldType.Data, "amount");
pivot.PivotTableStyleType = PivotTableStyleType.PivotTableStyleMedium10;

//Uppdatera pivottabelldata
pivot.RefreshData();
pivot.CalculateData();

//gör dina affärer
book.Save("out.xlsx");

Se även