Aspose.Cells.Utility

Innehåller alla verktygsklasser.

Klasser

Klass Beskrivning
ExportRangeToJsonOptions Indikerar alternativen som exporterar intervall till json.
JsonLayoutOptions Representerar alternativen för json layouttyp.
JsonUtility Representerar verktygsklassen för bearbetning json.