Aspose.Cells.Utility

Innehåller alla verktygsklasser.

Klasser

KlassBeskrivning
ExportRangeToJsonOptionsIndikerar alternativen som exporterar intervall till json.
JsonLayoutOptionsRepresenterar alternativen för json layouttyp.
JsonUtilityRepresenterar verktygsklassen för bearbetning json.