ExportRangeToJsonOptions

ExportRangeToJsonOptions class

Indikerar alternativen som exporterar intervall till json.

public class ExportRangeToJsonOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
ExportRangeToJsonOptions() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
ExportAsString { get; set; } Exporterar strängvärdet för cellerna till json.
HasHeaderRow { get; set; } Indikerar om intervallet innehåller rubrikrad.
Indent { get; set; } Indikerar indraget.

Se även