JsonLayoutOptions

JsonLayoutOptions class

Representerar alternativen för json layouttyp.

public class JsonLayoutOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
JsonLayoutOptions() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
ArrayAsTable { get; set; } Bearbetar Array som tabell.
ConvertNumericOrDate { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som indikerar om strängen i json konverteras till numerisk eller datum.
DateFormat { get; set; } Hämtar och ställer in formatet för datumvärdet.
IgnoreArrayTitle { get; set; } Indikerar om ignorera titel om array är en egenskap för objekt.
IgnoreNull { get; set; } Indikerar om nollvärde ignoreras.
IgnoreObjectTitle { get; set; } Indikerar om ignorera titel om objekt är en egenskap för objekt.
NumberFormat { get; set; } Hämtar och ställer in formatet för numeriskt värde.
TitleStyle { get; set; } Hämtar och ställer in stilen på titeln.

Se även