ConvertNumericOrDate

JsonLayoutOptions.ConvertNumericOrDate property

Hämtar eller ställer in ett värde som indikerar om strängen i json konverteras till numerisk eller datum.

public bool ConvertNumericOrDate { get; set; }

Se även