DateFormat

JsonLayoutOptions.DateFormat property

Hämtar och ställer in formatet för datumvärdet.

public string DateFormat { get; set; }

Se även