IgnoreArrayTitle

JsonLayoutOptions.IgnoreArrayTitle property

Indikerar om ignorera titel om array är en egenskap för objekt.

public bool IgnoreArrayTitle { get; set; }

Se även