IgnoreNull

JsonLayoutOptions.IgnoreNull property

Indikerar om nollvärde ignoreras.

public bool IgnoreNull { get; set; }

Se även