NumberFormat

JsonLayoutOptions.NumberFormat property

Hämtar och ställer in formatet för numeriskt värde.

public string NumberFormat { get; set; }

Se även