JsonUtility

JsonUtility class

Representerar verktygsklassen för bearbetning json.

public class JsonUtility

Konstruktörer

namn Beskrivning
JsonUtility() Default_Constructor

Metoder

namn Beskrivning
static ExportRangeToJson(Range, ExportRangeToJsonOptions) Exporterar intervallet till json-filen.
static ImportData(string, Cells, int, int, JsonLayoutOptions) Importera json-strängen.

Se även