ExportRangeToJson

JsonUtility.ExportRangeToJson method

Exporterar intervallet till json-filen.

public static string ExportRangeToJson(Range range, ExportRangeToJsonOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
range Range Räckvidden.
options ExportRangeToJsonOptions Alternativen för att exportera.

Returvärde

Json-strängvärdet.

Se även