Aspose.Cells.Vba

Innehåller alla klasser av VBA-projekt.

Klasser

KlassBeskrivning
VbaModuleRepresenterar modulen i VBA-projektet.
VbaModuleCollectionRepresenterar listan överVbaModule
VbaProjectRepresenterar VBA-projektet.
VbaProjectReferenceRepresenterar referensen för VBA-projektet.
VbaProjectReferenceCollectionRepresenterar alla referenser till VBA-projekt.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
VbaModuleTypeRepresenterar typen av VBA-modul.
VbaProjectReferenceTypeRepresenterar typen av VBA-projektreferens.