Aspose.Cells.Vba

Innehåller alla klasser av VBA-projekt.

Klasser

Klass Beskrivning
VbaModule Representerar modulen i VBA-projektet.
VbaModuleCollection Representerar listan överVbaModule
VbaProject Representerar VBA-projektet.
VbaProjectReference Representerar referensen för VBA-projektet.
VbaProjectReferenceCollection Representerar alla referenser till VBA-projekt.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
VbaModuleType Representerar typen av VBA-modul.
VbaProjectReferenceType Representerar typen av VBA-projektreferens.