VbaModule

VbaModule class

Representerar modulen i VBA-projektet.

public class VbaModule

Egenskaper

namnBeskrivning
Codes { get; set; }Hämtar och ställer in koderna för modulen.
Name { get; set; }Hämtar och ställer in namnet på Module.
Type { get; }Hämtar typen av modul.

Exempel


[C#]

//Instantiering av ett arbetsboksobjekt
Workbook workbook = new Workbook();
 // Init VBA-projekt.
VbaProject vbaProject = workbook.VbaProject; 
// Lägg till en ny modul.
int index = vbaProject.Modules.Add(VbaModuleType.Class, "test");
// Skaffa vba-modul
VbaModule vbaModule = vbaProject.Modules[index];
// Ställ in koder
vbaModule.Codes = "Sub ShowMessage()\r\nMsgBox \"Welcome to Aspose!\"\r\nEnd Sub";
//Spara Excel-filen
workbook.Save("book1.xlsm");

 [Visual Basic]

'Instantiera ett arbetsboksobjekt
Dim workbook As Workbook = New Workbook()
'Init VBA-projekt.
Dim vbaProject as VbaProject  = workbook.VbaProject
'Lägg till en ny modul.
Dim index as Integer = vbaProject.Modules.Add(VbaModuleType.Class, "test")
'Hämta vba-modulen
Dim vbaModule as VbaModule = vbaProject.Modules(index)
'Ställ in koder
vbaModule.Codes = "Sub ShowMessage()\r\nMsgBox \"Welcome to Aspose!\"\r\nEnd Sub"
'Sparar Excel-filen
workbook.Save("book1.xlsm")

Se även