Codes

VbaModule.Codes property

Hämtar och ställer in koderna för modulen.

public string Codes { get; set; }

Se även