VbaModuleType

VbaModuleType enumeration

Representerar typen av VBA-modul.

public enum VbaModuleType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Procedural 0 Representerar en procedurmodul.
Document 1 Representerar en dokumentmodul.
Class 2 Representerar en klassmodul.
Designer 3 Representerar en designermodul.

Se även