VbaModuleType

VbaModuleType enumeration

Representerar typen av VBA-modul.

public enum VbaModuleType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Procedural0Representerar en procedurmodul.
Document1Representerar en dokumentmodul.
Class2Representerar en klassmodul.
Designer3Representerar en designermodul.

Se även