CertRawData

VbaProject.CertRawData property

Får certifikatrådata om detta VBA-projekt signeras.

public byte[] CertRawData { get; }

Se även