IslockedForViewing

VbaProject.IslockedForViewing property

Indikerar om detta VBA-projekt är låst för visning.

public bool IslockedForViewing { get; }

Se även