IsProtected

VbaProject.IsProtected property

Indikerar om detta VBA-projekt är skyddat.

public bool IsProtected { get; }

Se även