IsValidSigned

VbaProject.IsValidSigned property

Indikerar om signaturen för VBA-projektet är giltig eller inte.

public bool IsValidSigned { get; }

Se även