Protect

VbaProject.Protect method

Skyddar eller avskyddar detta VBA-projekt.

public void Protect(bool islockedForViewing, string password)
Parameter Typ Beskrivning
islockedForViewing Boolean indikerar om låser projekt för visning.
password String Om värdet är null, avskyddar detta VBA-projekt, annars projicerar detta VBA-projekt.

Anmärkningar

Om islockedForViewing är sant, kunde lösenordet inte vara null.

Se även