Sign

VbaProject.Sign method

Signera detta VBA-projekt med en DigitalSignature

public void Sign(DigitalSignature digitalSignature)
Parameter Typ Beskrivning
digitalSignature DigitalSignature Digital signatur

Se även