ValidatePassword

VbaProject.ValidatePassword method

Validerar skyddslösenord.

public bool ValidatePassword(string password)
Parameter Typ Beskrivning
password String lösenordet

Returvärde

Om lösenord är skyddslösenordet för detta VBA-projekt

Se även