Libid

VbaProjectReference.Libid property

Hämtar och ställer in Libid för referensen.

public string Libid { get; set; }

Se även