RelativeLibid

VbaProjectReference.RelativeLibid property

Hämtar och ställer in det refererade VBA-projektets identifierare med en relativ sökväg.

public string RelativeLibid { get; set; }

Anmärkningar

Endast för projektreferens.

Se även